อารอน บลู – ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิร่มไม้

ทุกๆ วันจันทร์ อารอนจะเริ่มการประชุมทีมด้วยคำถามที่ว่า “เราจะทำดีให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรบ้าง?” นี่คือประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร่มไม้และ CEO องค์กรเดอะคาริสโปรเจ็ค องค์กรระดมทุนในสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนโครงการของมูลนิธิร่มไม้ ประธานฯ ที่บางวันคุณจะเห็นเขาในบทบาทผู้อบรม บางวันก็เป็นคนขับรถ บางวันก็เป็นช่างตัดหญ้ารอบสำนักงาน “ในฐานะผู้นำ ผมมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำที่คอยดูแลรับใช้ผู้อื่น” เขาเป็นนักคิดผู้มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์หรือข้อมูลใหม่ๆ ของเขากลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของมูลนิธิร่มไม้ อารอนเกิดที่เมืองวินนิเพ็ก เติบโตที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา…

Continue Reading →