กว่า 80% ของเด็กในสถานสงเคราะห์แท้จริงแล้วมีครอบครัว แต่เพราะความยากจนทรัพย์และโอกาส ครอบครัวจึงนำเด็กมาอาศัยที่บ้านเด็กกำพร้าด้วยหวังว่าจะได้รับอาหาร เสื้อผ้า และการศึกษาที่ดีกว่า*

ข้อมูลจากองค์กรสหประชาชาติ

3 โครงการ 1 โมเดลที่ครอบคลุม

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นแก่ครอบครัวและลดผลกระทบต่อเด็ก

เราเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวโดย….

มอบความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับครอบครัวที่ลำบากขั้นวิกฤต ร่วมวางแผนแก้ไข เยี่ยมเยียนพร้อมมอบอาหารเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนสถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร อ่านเพิ่มเติม…ที่นี่

จัดการอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวโดยเน้นหัวข้อที่ช่วยส่งเสริมอารมณ์ ความสัมพันธ์ และสุขภาพร่างกาย อันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวที่อบอุ่่นเข้มแข็ง มุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การเลี้ยงดูบุตรเชิงบวกให้มีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และสุขอนามัยพื้นฐาน อ่านเพิ่มเติม…ที่นี่

จัดการอบรมการบริหารเงินในครัวเรือน ทักษะอาชีพ และพื้นฐานการทำธุรกิจ โค้ชการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อครอบครัวในชุมชน (Village Savings and Loans Association) เสริมศักยภาพให้ครอบครัวมีอิสระทางการเงินจากหนี้สิน พร้อมลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต อ่านเพิ่มเติม…ที่นี่

มอบโอกาสให้ครอบครัวที่ลำบากได้
สร้างความเข้มแข็งอีกครั้ง