เทศกาลข้าวใหม่: ทบทวนย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง

มูเซอเป็นครั้งแรกและได้รู้จักกับยูดะและแสงจันทร์   อนันท์คุณ สามีภรรยาที่จิตใจคิดช่วยผู้อื่นอยู่เสมอ

พวกเขาได้พบสภาพปัญหาของผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ครอบครัวยากลำบาก เด็กจำนวนไม่น้อยถูกทอดทิ้ง ถูกล่วงละเมิด และไม่ได้รับความดูแลที่เหมาะสมแม้ว่าผู้นำชุมชนจะพยายามให้ความช่วยเหลือหลายทาง

Continue Reading →