ต่อชีวิตช่วงวิกฤต…ด้วยอาหารและน้ำดื่มสะอาด (โครงการ Soap N Hope: Phase 2)

ท่านช่วยต่อชีวิตให้ครอบครัวที่ขาดแคลนอาหาร….

ระหว่างการลงพื้นที่ในระยะแรกของโครงการ Soap N’ Hope เพื่อสอนการป้องกันการติดเชื้อด้วยการล้างมือให้ถูกหลักอนามัย เราพบว่าปัญหาที่เร่งด่วนกว่าสำหรับครอบครัวจำนวนมากคือการขาดแคลนอาหารและบางชุมชนก็ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดด้วย

แรงงานต่างด้าวในบางชุมชนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยเพื่อหาซื้อข้าวสารและน้ำดื่ม บางชุมชนขาดงานรายวันต่อเนื่องจนไม่มีเงินเพียงพอจะซื้อปัจจัยดำรงชีวิตพื้นฐานได้ และไม่มีอะไรสำรอง

ทีมงาน Soap N’ Hope รวบรวมข้อมูลว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด จากผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนแรงงานต่างด้าว ผู้นำศาสนาในชุมชนพุทธ คริสต์ และมุสลิม เราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเพื่อประสานความร่วมมือเมื่อพบเห็นชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทีมของเราได้เก็บภาพความช่วยเหลือของท่านที่ไปถึงแต่ละชุมชนมาให้ได้ชมกันค่ะ

ชุมชนหนึ่งซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 80 คนไม่มีน้ำสะอาดไว้สำหรับดื่มเหลือเลย และพวกเขาไม่สามารถออกจากหมู่บ้านไปหาน้ำดื่มสะอาดได้ตามมาตรการควบคุมโรคท้องถิ่น เมื่อทีมของเราทราบเรื่องจึงรีบนำน้ำดื่มสะอาดกลับไปยังชุมชนนี้ภายในคืนเดียวกัน

องค์กร The Waterbearers บริจาคอุปกรณ์กรองน้ำแบบติดตั้งง่ายมาให้เพื่อให้เรานำไปช่วยเหลือชุมชนที่ไม่มีระบบประปาหรือเข้าถึงน้ำสะอาดได้ยาก อุปกรณ์กรองน้ำนี้นี้ช่วยให้คนในชุมชนสามารถเปลี่ยนน้ำบ่อใกล้บ้านให้เป็นน้ำสะอาดดื่มได้สำหรับคนในครอบครัว

นักวิเคราะห์ผู้เชียวชาญได้คาดการณ์ไว้ว่า ภาวะขาดแคลนอาหารและตกงานที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ปัญหาการค้ามนุษย์ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยในช่วงหลายเดือนให้หลัง การมอบความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มให้ครอบครัวที่ตกอยู่ในความยากลำบากช่วยปกป้องเด็กๆ และผู้หญิงให้ปลอดภัยจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เราขอขอบคุณที่ท่านร่วมมีส่วนปกป้องเด็กและให้พวกเขาได้อยู่กับครอบครัวอย่างปลอดภัย