โอ๋ ศิริวรรณ – ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมดูแลและดำเนินงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานรัฐต่างๆ โอ๋ หรือ ศิริวรรณ วัฒนโฉมยง ทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้สถานะทางกฎหมายของมูลนิธิไปต่อได้อย่างไม่มีสะดุด

โอ๋ เกิดในครอบครัวชาวกระเหรี่ยง ในหมู่บ้านบนดอยใกล้แม่สอด ตอนที่โอ๋ยังเด็ก โรงเรียนในหมู่บ้านมีถึงแค่ชั้นประถม ทำให้เมื่อโอ๋อายุเข้า 13 ปีเธอต้องย้ายไปอยู่โรงเรียนประจำที่ห่างจากบ้านไปอีกฝั่งหนึ่งของดอย ทุกครั้งที่ต้องพ่อแม่ต้องลากลับบ้านหลังส่งเธอที่หอพัก เธอร้องไห้ และตั้งแต่นั้นเธอต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองอย่างดี

หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลาย โอ๋ไปเรียนต่อชั้นอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โอ๋มีความฝันที่อยากจะทำงานเพื่อเด็กมาเสมอ เธอเริ่มทำงานกับเราในฐานะผู้ช่วยฝ่ายธุรการ ขณะที่รองานครู

แต่เมื่อโอ๋ได้เห็นรู้จักงานของมูลนิธิมากขึ้น งานที่ช่วยเหลือเด็ก คนป่วย ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่เผชิญวิกฤตชีวิต เธอรู้สึกในใจว่า เธออยากจะมีส่วนสนับสนุนงานของเรา โดยเฉพาะในเป้าหมายที่จะช่วยให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว

โอ๋จึงตัดสินใจอยู่และทำงานกับเราเต็มตัวนับแต่นั้น งานที่ทั้งบุคลิกของเธอ การศึกษาของเธอ และประสบการณ์ของเธอได้เตรียมให้เธอเป็นคนที่เหมาะที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้

โอ๋พูดภาษากระเหรี่ยงปากญอ ไทย และอังกฤษ

ถ้าขาดโอ๋ไปสักคน เรียกได้ว่าจะไม่มีคำว่า “ทีมมูลนิธิร่มไม้” เลย