แสงจันทร์ อนันท์คุณ – โครงการกีฬาเพื่อครอบครัวปลอดยาเสพติด

ถ้าคุณมีโอกาสได้เจอแสงจันทร์ คุณจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากรอยยิ้มและการต้อนรับของเธอ รวมไปถึงความรักที่เธอมีต่อทุกคนในครอบครัว ถ้าคุณมีโอกาสได้คุยกับเธอต่ออีกหน่อย คุณจะพบว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีจิตใจเข้มแข็งอย่างมากคนหนึ่ง

แสงจันทร์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของเธอที่ดอยมูเซอ ที่ซึ่งแม่ของเธอย้ายจากเชียงรายมาพร้อมกับลูก 3 คนเพื่อทำงานในโครงการปลูกป่าของรัฐ  แสงจันทร์เล่าให้เราฟังถึงความลำบากในวัยเด็กในถิ่นฐานที่อยู่ใหม่ “ที่หมู่บ้านนั้น เราไม่รู้จักใครเลย ไม่มีเพื่อน ไม่มีญาติ” หลังจากเสร็จสิ้นโครงการปลูกป่า แม่ของเธอก็ไม่มีงานทำ หนำซ้ำพ่อเลี้ยงก็ติดฝิ่นและไม่สนใจใยดีครอบครัวนัก

แม่ของเธอต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและบางครั้งก็ท้ออย่างถึงที่สุด แม้แม่จะไม่เคยทุบตีเธอและพี่น้อง แต่บ่อยครั้งที่แม่ไม่ยอมออกไปไหน จนทำให้ที่บ้านไม่มีอะไรจะกินเลย แสงจันทร์จำได้ดีถึงช่วงเวลาที่เธอต้องออกไปหาเก็บของป่ามาทำกินเอง  เธอมักจะตามเพื่อนไปที่โรงเรียนอยู่บ่อยๆ และนั่งรอที่หน้าอาคารเรียนด้วยความอยากเรียนหนังสือ จนวันหนึ่งมีครูมาคุยกับเธอ และให้เธอเข้าเรียนด้วย พร้อมกับให้สมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนทุกอย่าง ทำให้เธอได้เรียนนับตั้งแต่นั้นมา

วัยเด็กของแสงจันทร์ทำให้เธอตัดสินใจแน่วแน่ที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การเป็นแม่ที่มีอยู่จริง” ที่ดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างดี

ก่อนหน้าที่เป็นเวลากว่า 10 ปี นอกจากลูกๆ ทั้ง 3 คนของเธอ แสงจันทร์ยังดูแลเด็กอีกราว 20 คนในบ้านพักเด็กแสงสว่างร่วมกับสามีของเธอ และทีมงานอีก 2 คน

เธอพบว่าแม้เด็กจะอยู่กับครอบครัวเธอทุกวัน แต่พวกเขาก็ไม่สามารถแทนที่ครอบครัวจริงๆ ของเด็กได้ เธอรู้สึกว่าการทำบ้านพักเด็กกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กถูกแยกจากครอบครัวได้ง่ายๆ กว่าการพยายามช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว ทั้งสองจึงตัดสินใจส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว และหันมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสามารถดูแลลูกของตัวเองได้ที่บ้านของพวกเขาแทน

ปัจจุบัน แสงจันทร์ร่วมทำโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อช่วยให้น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ดอยมูเซอห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับครอบครัวและชุมชนของเธอ นอกจากนี้ ทุกสองสัปดาห์แสงจันทร์จะออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล พร้อมนำข้าวสารดอยที่เธอปลูกเองและไข่ไก่ไปมอบให้ ให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับการดูแลเหมือนมีลูกหลานคอยเอาใจใส่อีกด้วย