สินีนาถ บลู – ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สินีนาถ บลู มีชื่อเล่นที่เป็นมิตรว่า “เฟรนด์” (มีความหมายว่า เพื่อน) เฟรนด์เกิดและโตที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในครอบครัวที่ค่อนข้างเปราะบาง ในช่วงที่พ่อแม่ของเธอเผชิญวิกฤตชีวิตคู่ เฟรนด์ซึ่งเป็นวัยรุ่นในเวลานั้นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก เธอต้องการครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ในเวลานั้นมีหนึ่งครอบครัวที่เดินเคียงข้างคอยให้คำปรึกษาพ่อแม่ของเธอและช่วยให้ครอบครัวของเธอพอกลับมายืนได้อีกครั้ง

 “ครอบครัวคือโลกใบแรกของเด็ก ครอบครัวคือที่ที่ปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับชีวิตให้เด็ก ครอบครัวสร้างบุคลิกภาพของเด็ก และมีพลังที่จะมอบความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงในการเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ให้กับคนคนหนึ่งได้”

จากประสบการณ์ชีวิตของเธอ เฟรนด์ตัดสินใจว่าในชีวิตนี้เธออยากอุทิศให้กับการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเยียวยาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอย้ายมาทำงานที่แม่สอด โดยเริ่มจากการเป็นนักแปลฟรีแลนซ์พร้อมๆ กับอาสาสมัครสอนภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียนพม่า ที่ที่เธอได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าครอบครัวส่งผลต่อความสามารถในการเรียนอย่างไร

ในปี 2560 เฟรนด์เริ่มทำงานกับมูลนิธิร่มไม้ เพราะพันธกิจของเราตรงกับ passion ของเธอ ปัจจุบัน เธอทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดูแลสื่อโซเชียลมีเดีย เก็บข้อมูลเรื่องราวของผู้รับความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมอบรม สื่อต่างๆ และเป็นตัวแทนขององค์กรในงานอีเว้นต์ที่สำคัญๆ อีกด้วย นอกจากนี้เธอยังทำงานร่วมกับทีมวิจัยและประเมินผลเพื่อเก็บข้อมูลเชิงสถิติและนำมาใช้ประเมินโครงการอีกด้วย

นอกจากเธอจะรู้สึกว่ามูลนิธิร่มไม้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเธอแล้ว เธอยังรักที่ที่นี่ความคิดเห็นของทุกคนมีความหมาย “ที่มูลนิธิร่มไม้ เราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งสมบูรณ์แบบตลอดเวลา เราเป็นตัวของตัวเองได้ และทุกคนจะให้กำลังใจและไม่ตอกย้ำหรือตัดสิน”

เฟรนด์พูดภาษาไทย อังกฤษ และกำลังเรียนภาษาพม่า

เราดีใจที่มีเฟรนด์ร่วมทีมของเรา โลกทัศน์อันซับซ้อนของเธอ บวกกับทักษะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การเก็บข้อมูล และการคิดวิเคราะห์ ทำให้เฟรนด์เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้กับทีมของเรา