วาวาทวย – ผู้แบ่งปันวิชาการเลี้ยงลูก

I give families encouragement and advice on how to take care of each other.

ฉันมอบกำลังใจและคำปรึกษาในการดูแลซึ่งกันและกันให้กับครอบครัว

วาวาลินไม่เคยวางแผนจะย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศไทย แต่แม้ว่าเธอจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่มา สุดท้ายเมื่อหลายปีก่อนเธอก็ถูกบังคับให้มาประเทศไทยกับแม่ของเธอ “ยังไงก็รู้สึกไม่เหมือนอยู่ที่บ้าน” แต่วาลินและสามีของเธอพยายามทำดีที่สุดที่พวกเขาจะทำได้เพื่อรักษาทัศคติให้เป็นบวกเข้าไว้ สะสมเงิน และดูแลลูกสาวที่ยังเล็กอยู่

วาวามาร่วมชั้นเรียนการดูแลครรภ์ของเราตั้งแต่ก่อนจะจัดตั้งมูลนิธิฯ ผ่านชั้นเรียนวาวาลินได้เพื่อนใหม่อีกหลายคน เธอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงทุกๆ วันเวลาที่เธอให้นมลูกและการดูแลลูกทารกของเธอ ต่อมาไม่นานเธอเริ่มแบ่งปันสิ่งที่เธอเรียนและใช้กับเพื่อนบ้านด้วย เราเริ่มเห็นแววว่าเธอจะเป็นสมาชิกที่ทรงพลังในพันธกิจของเรา งานของวาวาลินที่มูลนิธิร่มไม้ทำให้เธอมีรายได้ประจำเพื่อดูแลครอบครัว เธอสามารถพา “โพพวิ้น” ลูกสาวของเธอมาทำงานกับเธอได้ก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียนและระหว่างปิดเทอม ซึ่งทำให้เธอคลายความกังวลไปได้มาก

รองเท้าโพพวิ้นส่งเสียงปี๊บๆๆๆ ทำให้วาวาลินสามารถรู้ว่าลูกอยู่ที่ไหน และทำบทบาทของเจ้าหน้าที่และแม่ไปพร้อมๆ กันได้ วาวารักการให้กำลังใจผู้คน ช่วยให้สมาชิกครอบครัวที่เธอไปเยี่ยมใกล้ชิดกันมากขึ้น และรู้วิธีช่วยเหลือดูแลกัน เวลาที่เธอเล่าเรื่องของเธอเป็นตัวอย่าง เธอเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเสียงที่เธอนำเข้าไปในชุมชนนั้นถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง

*********************************

แปล ดัดแปลง และเรียบเรียงจากต้นฉบับโดย Haley George ผู้ที่สละเวลาของเธอเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบกับเรา ทำความรู้จักเรา ทีมงานของเธอ และเก็บภาพการทำงานให้เรา