มูลนิธิร่มไม้มุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กกำพร้าและการค้ามนุษย์ที่ต้นเหตุ

โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว