ความช่วยเหลือแบบไหนที่คุณอยากได้รับ
หากคุณกำลังลำบากจนมีไม่พอให้ลูกกินอิ่ม?

ทุกวัน…เราพบเจอกับพ่อแม่ที่อดมื้อกินมื้อและขาดกำลังใจ
พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ….
บางคนรู้สึกว่าไม่สามารถดูแลลูกได้
บางคนกำลังคิดยอมแพ้
หรือบางคนได้ยอมแพ้ไปแล้ว ด้วยการ…
…ส่งลูกไปยังสถานสงเคราะห์ ขายเด็ก หรือทอดทิ้งเด็ก
หรืออบรมสั่งสอนลูกด้วยการใช้ความรุนแรง
อย่างที่เราเคยได้เห็นในข่าว

หากตัวคุณเองกำลังเผชิญความลำบาก
คุณจะต้องการให้ใครสักคนเอาลูกของคุณไปเลี้ยงแทน?
หรือคุณจะต้องการให้ใครสักคนช่วยเสริมด้านอื่นๆ
เพื่อที่คุณและลูกจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้?

คุณสามารถช่วยครอบครัวที่กำลังเผชิญวิกฤตได้
…ด้วยการส่งใครสักคนไปเดินเคียงข้าง
สร้างกำลังใจ เสริมความเข้มแข็ง และช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
ในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

ทีมเยี่ยมบ้านในโครงการช่วยเหลือครอบครัววิกฤต
…เข้าใจปัญหาที่ครอบครัวเหล่านี้เผชิญเป็นอย่างดี 
เพราะพวกเขาเคยประสบปัญหาเดียวกันมาก่อน 
เมื่อพบเจอครอบครัวที่กำลังเปราะบาง…
พวกเขานำอาหาร กำลังใจ มิตรภาพ ชุมชน คำปรึกษา
พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปมอบให้ถึงบ้าน

เมื่อคุณมอบการสนับสนุนคนเป็นพ่อ และช่วยเหลือผู้ทำหน้าที่แม่
ยืนเคียงข้างพวกเขาในการทำบทบาทการเลี้ยงดูลูกอย่างเต็มศักยภาพ
ความกลัวที่ว่าลูกจะไม่มีอนาคตหากยังอยู่กับพวกเขาก็จะได้รับการเยียวยาให้หายไป
และพวกเขาจะเริ่มพบวิธีที่จะสร้างอนาคตให้ลูกน้อยด้วยตัวเองได้
เพราะพวกเขาได้มีความหวัง

ท่านสามารถร่วมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เด็ก
นั่นคือการได้เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและปลอดภัย
และมอบความช่วยเหลือที่คุณเองก็ต้องการหากต้องเผชิญสถานการณ์เดียวกัน

ครอบครัวเข้มแข็งคือพื้นที่คุ้มครองสิทธิเด็ก
จากการถูกแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดที่ดีที่สุด 

เราให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

•เยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ การเยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกสัปดาห์ทำให้ครอบครัวที่กำลังเผชิญวิกฤตมีที่พึ่งพาที่ช่วยบรรเทาปัญหาและเขาสามารถไว้วางใจได้

•ให้คำปรึกษาและกำลังใจ โดยทีมที่ได้ผ่านการอบรมและกระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงให้กับครอบครัว เป็นเพื่อนที่คอยรับฟัง และนำการเยียวยามาสู่จิตใจที่เหนื่อยล้าและท้อถอย

•มอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เรามอบอาหารที่หาได้ง่าย เราพบว่าความช่วยเหลือนี้ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวทุกวัยมีสุขภาพดีขึ้น ช่วยบรรเทาภาระความตึงเครียดเรื่องเงิน โดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร

•ให้ครอบครัววางแผนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เงินบริจาคของคุณจะช่วยได้อย่างไร?

  • ช่วยสตรีตั้งครรภ์

ช่วงเวลาตั้งครรภ์เป็นเวลาสำคัญที่ครอบครัวต้องการการช่วยเหลือ
หากขาดอาหารที่ดีต่อสุขภาพและความรู้ที่จำเป็น
คุณแม่ก็จะมีสุขภาพอ่อนแอ
ส่งผลให้เด็กในครรภ์เกิดมาพร้อมความเจ็บป่วยหรือพิการได้

  • ช่วยสตรีที่ให้นมบุตร

ความกังวลที่ทำให้ต้องรีบเร่งกลับไปทำงานหลังคลอด
ทำให้คุณแม่จำนวนมาก
ไม่สามารถให้นมบุตรได้ครบตามเวลาที่จะช่วยให้ลูกมีช่วงแรกของชีวิตที่ดี 
การมอบอาหารให้กับสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตรช่วยให้แม่ได้มอบสิ่งที่ดีที่สุด
ซึ่งจะส่งผลตลอดชีวิตของลูก

นอกจากนี้ยังมี

  • ครอบครัวที่ต้องการมอบการศึกษาให้กับลูกแต่ติดขัดเพราะความยากจน
  • ครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ
  • ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
  • ครอบครัวที่ผู้หาเลี้ยงครอบครัวล้มป่วยเป็นเวลานานไม่สามารถไปทำงานได้